نوبل شیمی 2020 برای ویرایش ژن به Emmanuelle Charpentier ، Jennifer Doudna می رود

نوبل شیمی 2020 می رود به امانول شارپنتیه ، جنیفر دودنا برای ویرایش ژن

امانوئل شارپنتیه و جنیفر آ. دودنا “به دلیل توسعه روشی برای ویرایش ژنوم” جایزه نوبل شیمی 2020 را دریافت کرده اند. <</ p آکادمی سلطنتی علوم سوئد در بیانیه ای درباره اعطای 10 میلیون تاج سوئد (1.1 میلیون دلار) گفت: "امانوئل شارپنتیه و جنیفر A. دودنا یکی از تیزترین ابزار ژن را کشف کرده اند: قیچی ژنتیکی CRISPR / Cas9." جایزه. “این فناوری تأثیرات انقلابی در علوم زیستی داشته است ، در درمانهای جدید سرطان نقش دارد و ممکن است رویای درمان بیماریهای ارثی را به واقعیت تبدیل کند.” همچنین بخوانید : فیزیک جایزه نوبل 2020: راجر پنروز ، راینهارد جنزل و آندره گز برندگان اعلام کردند