5 کشته و 9 مجروح در حمله بانکدار مسلح لوئیزویل به سمت همکاران و پخش جریانی زنده

در پی تیراندازی یکی از همکارانشان در محل کارش در مرکز شهر لوئیزویل، کنتاکی، حداقل پنج کارمند یک بانک کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات به رویترز گفتند که تیرانداز که این حمله را پخش مستقیم کرد و در دم کشته شد، کانر استورجن 23 ساله بود.