ویروس کرونا ویروس: لندن با افزایش موارد

در رده دوم بالاترین خطر انگلیس قرار گرفت

لندن در میان افزایش موارد هشدار ویروس کرونا در بالاترین سطح به انگلیس منتقل شده است وزیر بهداشت مت هنكاك روز پنجشنبه گفت.

هانكوك به مجلس عوام گفت كه دولت اقدام كرد زیرا نرخ عفونت در پایتخت به سرعت در حال افزایش است و اقدامات سریع برای كنترل ویروس قاتل لازم بود.

سرمایه در سیستم هشدار سه لایه جدید دولت به سطح “ردیف 2” یا “ریسک بالا” منتقل می شود ، از “ردیف 1” یا “ریسک متوسط”. هانکوک گفت: “ما با هم توافق کرده ایم که لندن باید به سطح هشدار محلی Covid” بالا “برسد.” تحت شدیدترین محدودیت های Covid-19 دولت قرار گرفته است ، مانند شهر لیورپول که از قبل با آن روبرو است.

(با ورودی های آژانس ها)