مردی با لباس قرون وسطایی ، مجهز به سلاح تیغه دار ، چند نفر را در کبک کانادا چاقو می زند. پلیس در

شکار می کند

fc “FG” -og-image-inserted “>

پلیس در شهر کبک در حال شکار یک مرد ملبس به لباس قرون وسطایی و مسلح به سلاح تیغه ای است که” چندین قربانی “برجای گذاشته است.

پلیس اواخر روز شنبه گفت که این حملات در روز هالووین در نزدیکی قانونگذار استان رخ داده است.

پلیس از کسانی که در این منطقه هستند درخواست می کند که در خانه بمانند.

در مورد تعداد افراد آسیب دیده خبری نیست ، شدت جراحات آنها یا انگیزه احتمالی حملات.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>