مردی با لباس قرون وسطایی در کبک کانادا چند نفر را با سلاح تیغه ای ضربات چاقو زد و

را دستگیر کرد

پلیس در شهر کبک در حال شکار یک مرد ملبس به لباس قرون وسطایی و مجهز به سلاح تیغه ای است که ترک کرده است” چندین قربانی. “

پلیس اواخر روز شنبه گفت که این حملات در روز هالووین در نزدیكی قانونگذار استان رخ داده است.

پلیس از افراد منطقه می خواهد كه در خانه بمانند.

هیچ صحبتی در مورد تعداد افراد آسیب دیده ، شدت جراحات و یا انگیزه احتمالی حملات وجود ندارد.