افسر پلیس در اعتراضات برونا تیلور در لوئیزویل شلیک شد: FBI

یک افسر پلیس در لوییزویل ، کنتاکی در جریان اعتراضات در این شهر به دلیل تصمیم هیئت منصفه عالی در پرونده Breonna Taylor ، به ضرب گلوله کشته شد ، FBI گفت روز چهارشنبه. “دفتر FBI لوئیزویل SWAT به یک افسر LMPD که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است پاسخ می دهد و همچنان در تحقیقات کمک خواهد کرد.” بلافاصله مشخص نبود که آیا تیراندازی صورت گرفته است مربوط به تظاهرات بود که پس از آنکه هیئت منصفه اعظم از اتهام دو پلیس سفیدپوست در مرگ تیراندازی تیلور خودداری کرد ، شروع شد. افسر سوم به خطر انداختن همسایگان تیلور متهم شد.

همچنین بخوانید | پرونده Breonna Taylor: افسران پلیس متهم به قتل تیلور نیستند. 2 پلیس با فوران اعتراضات تیراندازی شد