مهره مار tagged posts

تاثیراتی که مهره مار در بازگشت یک عزیز می گذارد

عکس مهره مار تقلبیتو تمام عمرت روی شکم راه می‌روی و خاک می‌خوری و من بین تو و همسرت و فرزندانت عدالت خواهم گذاشت. او به سر شما می زند و شما به پاشنه او می زنید، مهره مار می تواند در این زمینه به شما کمک کند و شما را به اهدافتان برساند. مار در ادبیات به مثابه نمادی از انتقام، عدالت و ناجی مظلومان از ظلم حاکمان ظاهر می شود. یکی از خواص مهره مار جذب جنس مخالف است تا برای معشوق خود جذاب باشید و این شخص به راحتی جذب شما شود.

  • مهره مار را از شر و حسادت محافظت کنید
  • دیگران را جذب ...
Read More