ترامپ می گوید ایمنی عامل اصلی تصمیم TikTok

خواهد بود

رئیس جمهور دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصمیم خود را در مورد تصویب یک معامله بالقوه با شرکت های آمریکایی که سهم بیشتری از برنامه رسانه های اجتماعی چینی را تصویب کردند ، گفت TikTok اساساً به موضوع ایمنی بستگی دارد.

وی به خبرنگاران گفت: “آنها در تلاشند ببینند آیا می توانند معامله ای را انجام دهند یا خیر.” . “یا … آن را تأیید خواهم کرد یا نه. از نظر من ، عامل اصلی امنیت است.”

همچنین بخوانید | TikTok از دادگاه ایالات متحده درخواست می کند تا آخرین مهلت ممنوعیت برنامه دخالت کند

همچنین بخوانید | ترامپ برای معامله اجازه می دهد تا TikTok در ایالات متحده به کار خود ادامه دهد